Instrukcja obsługi DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612


DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2055 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] W ramach stałego doskonalenia naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i zmian wyglądu urządzenia. © Royal Appliance International GmbH 50 PL wiedzy pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i zrozumiały wynikające stąd niebezpieczeństwa. „„ Czyszczenia i konserwacji wykonywanych przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru. „„ Materiałów opakowania oraz części o niewielkich rozmiarach nie wolno wykorzystywać do zabawy. [. . . ] 51 „„ W razie niewłaściwego obchodzenia się może nastąpić wyciek cieczy z pakietu akumulatorów. „„ Gdyby jednak miało dojść do kontaktu z wydostającą się cieczą należy spłukać ją dużą ilością wody oraz udać się do lekarza. „„ Po zakończeniu użytkowania należy urządzenie i pakiet akumulatorów usunąć do odpadów wyłącznie przy uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska oraz zgodnie z opisem, > „Ochrona środowiska i usuwanie do odpadów” na stronie 49. W przypadku uszkodzonego urządzenia W przypadku uszkodzenia urządzenia, adaptera sieciowego lub kabla adaptera sieciowego wymianę zlecać należy producentowi, jego serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach, pozwoli to na uniknięcie zagrożeń. „„ Uszkodzone urządzenie oddawać należy do naprawy do autoryzowanego zakładu specjalistycznego lub do serwisu klienta firmy Dirt Devil > „International Services” na stronie 2. „„ Zabrania się użytkowania niesprawnego urządzenia, adaptera sieciowego, kabla adaptera sieciowego lub niesprawnego akumulatora!Jeżeli miotełki 52 PL Przygotowania Zapoznanie się z urządzeniem Rys. 7 : 1  Pokrywa gniazda pojemnika na kurz; 2  Pokrywa pojemnika na kurz; 3  Filtr; 4  Pojemnik na kurz; 5  Wgłębienie do zwalniania pokrywy gniazda pojemnika na kurz; 6  Gniazdo pojemnika na kurz okrągłe nie są zamontowane, można je stosować również do czyszczenia dywanów z krótkim włosiem. Zabronione jest w szczególności: „„ Odkurzanie –– osób, zwierząt, roślin oraz noszonej na ciele odzieży ➔ Znaczne ryzyko powstania obrażeń!€– rozżarzonego popiołu, palących się papierosów, zapałek oraz materiałów łatwopalnych ➔ Niebezpieczeństwo pożaru!„„ Użytkowanie –– w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych ➔ Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!1  : 1  Lampka kontrolna ładowania • migocze na niebiesko podczas ładowania pakietu akumulatorów • świeci niebieskim światłem ciągłym, gdy pakiet akumulatorów jest naładowany • migocze podczas pracy na przemian z wskaźnikiem baterii 2  Wskaźnik czyszczenia • świeci czerwonym światłem ciągłym, gdy konieczne jest opróżnienie pojemnika na kurz 3  Wskaźnik baterii • świeci światłem czerwonym gdy konieczne jest ładowanie pakietu akumulatorów oraz gdy urządzenie nie ma styczności z podłożem • migocze podczas pracy na przemian z lampką kontrolną ładowania Rozpakowanie i przygotowanie 1  Po rozpakowaniu sprawdzić kompletność dostawy (rys. W przypadku stwierdzenia szkód transportowych lub brakujących składników należy natychmiast zawiadomić punkt sprzedaży. 2  Miotełki okrągłe wetknąć kolejno w sposób ukazany na rysunku (rys. 1 / 13 ), jeżeli urządzenie stosowane będzie na podłogach twardych. Prawidłowość nastawienia przetestować należy kilkakrotnie będąc przy tym obecnym, unikając dzięki temu uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym nastawieniem. Zważać na to, aby naklejka z napisem „This side up” ukazywała do góry a styki gniazda akumulatorów mogły wejść do zagłębienia w izolacji pakietu akumulatorów. W tym celu należy do gniazda akumulatorów opuścić najpierw stronę pakietu akumulatorów ze stykami (rys. W tym momencie pakiet akumulatorów leżeć musi płasko na dnie gniazda akumulatorów. 3  Na powrót założyć pokrywę gniazda akumulatorów i mocno wsunąć do konsoli, aż zatrzaśnie się w słyszalny i wyczuwalny sposób. 4  Po upływie maksymalnie 4 godzin lampka kontrolna ładowania świeci się niebieskim światłem ciągłym. 12/ B ) w przypadku jasnych podłóg i nieco wyższych stopni • Pozycja 2 w przypadku ciemnych podłóg i jeszcze wyższych stopni • Pozycja 3 (największy otwór, rys. [. . . ] 2  Ręcznie gruntownie wypłukać pojemnik na kurz pod bieżącą, zimną lub letnią wodą. 3  Ręcznie gruntownie wypłukać filtr pod bieżącą, zimną lub letnią wodą. 4  Oba elementy pozostawić do wysuszenia przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej. 5  Filtr założyć na powrót do pojemnika na kurz tak, aby widoczne były wykonane z tworzywa sztucznego kratki filtra. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy DIRT DEVIL SPIDER 2.0 M612.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag