Instrukcja obsługi CLATRONIC AR 815

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CLATRONIC AR 815. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CLATRONIC AR 815 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CLATRONIC AR 815


CLATRONIC AR 815 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2401 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CLATRONIC AR 815

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Program Type (PTY) Some FM stations transmit besides the station name also the program type. 89 Wprowadzenie Słowo wstępne Szanowni Klienci, nabywając stereofoniczny radioodbiornik samochodowy AR 815 USB/CR, wybrali Państwo produkt najwyższej jakości, wyprodukowany przez firmę Clatronic zgodnie z najnowocześniejszymi standardami technologii i funkcjonalności. Zachęcamy do przeczytania niniejszego podręcznika w celu szybkiego zapoznania się z urządzeniem i nabycia umiejętności pełnej jego obsługi. O Podręczniku Użytkownika Niniejszy podręcznik stanowi element zestawu radioodbiornika samochodowego AR 815 USB/CR (zwanego dalej urządzeniem); zawiera informacje na temat przeznaczenia urządzenia, bezpieczeństwa użytkowania, podłączenia i obsługi. [. . . ] ‹‹ Wcisnąć RESET (4) długopisem lub innym ostrym przedmiotem, po wykonaniu wszystkich podłączeń. Jeśli występuje taka konieczność, podczas wsuwania ich w tuleję. Wyjmowanie urządzenia Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio ‹‹ Podłączyć wtyczkę wyjścia liniowego zewnętrznego urządze- nia audio do wejścia AUX IN (11), znajdującego się na panelu przednim. ‹ Wybrać tryb odtwarzania wciskając kilkakrotnie MODE (21) , do momentu pojawienia się opcji AUX. Aby wyjąć urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: ‹‹ Zdjąć ramkę. Do montażu urządzenia na wsporniku w pojeździe, użyć gwintów znajdujących się z boku obudowy (A). Jeśli tak nie jest, może to stać się przyczyną nieprawidłowego działania. JĘZYK POLSKI ‹‹ Zamontować na urządzeniu, za pomocą śrub (B), 80 Obsługa W tym rozdziale znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. wSKAZÓWKA Dostępne są następujące ustawienia: BEEP (Dźwięki przycisków): ■■ BEEP 2ND: Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wielofunkcyjnego. –■ BEEP ALL: Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po wciśnięciu każdego przycisku. ■■ BEEP OFF: Urządzenie nie wydaje sygnału dźwiękowego po wciśnięciu przycisku. WSKAZÓWKA ►► Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk lub nie zostaną zmienione żadne ustawienia, urządzenie powróci do poprzedniego trybu. ‹ Wcisnąć i przytrzymać żądany przycisk numeryczny (17) , aby zapisać bieżącą stację. Jeśli zapisanie powiodło się, rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe (oprócz ustawienia BEEP OFF). Wyświetlanie informacji ‹‹ Wciskać DSP (10), aby wybrać spośród następujących opcji: Stacja, aktualny czas (automatyczne ustawienie przy odbiorze RDS), częstotliwość bieżącej stacji, informacje o pliku (tylko podczas odtwarzania plików MP3 lub WMA), PTY bieżącej stacji. WSKAZÓWKA ►► Jeśli informacje są niedostępne, na wyświetlaczu pojawi się komunikat NO CLOCK lub NO PTY. Urządzenie należy wyzerować, gdy: ■■ jest używane po raz pierwszy po podłączeniu wszystkich kabli, ■■ przyciski nieprawidłowo funkcjonują, ■■ pojawiają się komunikaty o błędzie. Po przejściu całego cyklu urządzenie zapisze 6 stacji o najsilniejszym sygnale i odtworzy je po kolei – każdą przez 5 sekund. Odsłuchiwanie zapisanych stacji ‹‹ Wcisnąć BND/LOU/ENT (7), aby przełączać pomiędzy FM1, ‹‹ Wcisnąć AS/PS/D-AUD (22) Wszystkie stacje zostaną po kolei odtworzone przez chwilę. Na wyświetlaczu pojawi się AF: Funkcja jest włączona i odbierane są informacje RDS. ‹‹ Aby słuchać wyłącznie programów regionalnych stacji, należy wcisnąć i przytrzymać AF/REG (6) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu REG ON. ‹ Aby powrócić do programu ogólnokrajowego , wcisnąć i przytrzymać AF/REG (6) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu REG OFF. [. . . ] Z tego powodu w wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że wystąpią problemy z odtwarzaniem niektórych nośników. Podłączenie Mediów ►► Upewnić się, że podczas czyszczenia do urządzenia nie dostaje się wilgoć – mogłoby to spowodować nieodwracalne szkody. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia, należy stosować się tych instrukcji. Środki ostrożności OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia, należy stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa: ►► Naprawy sprzętu elektrycznego powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, przeszkolony przez producenta. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CLATRONIC AR 815

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CLATRONIC AR 815.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag