Instrukcja obsługi CLATRONIC AR 736

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CLATRONIC AR 736. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CLATRONIC AR 736 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CLATRONIC AR 736


CLATRONIC AR 736 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (6543 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CLATRONIC AR 736

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 2006, 11:02:31 Uhr ENGLISH Wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. € • • Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. urządzenie wbudować uważając , aby nie zasłonić otworów wentylacyjnych. [. . . ] Urządzenie to jest przystosowane również do odtwarzania MP3 CD. Państwa urządzenie automatycznie rozpoznaje MP3 CD (Na wyświetlaczu ukaże się wskaźnik MP3). Ponowne naciśnięcie przycisku oznacza przerwanie procesu wyszukiwania i odtworzony zostanie aktualnie wybrany utwór. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje unieważnienie tej funkcji. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje unieważnienie tej funkcji. Przycisk REC/ TA • COP a) TA Traffic Annonuncement (układ priorytetu dla radiowych komunikatów drogowych) Funkcję TA załączamy poprzez krótkie naciśnięcie przycisku REC/TA • COPY, a o jej uaktywnieniu informuje znaczek TA na wyświetlaczu. Jeżeli odbierana będzie stacja, która co pewien czas nadaje najświeższe informacje o ruchu, to wówczas na wyświetlaczu zapali się wskaźnik TP. Przy załączonej funkcji TA informacje o ruchu nadawane na UKW/FM spowodują automatyczne przerwanie odtwarzania płyty CD (W wyświetlaczu pojawia się TRAFFIC INFO). Po zakończeniu informacji o ruchu nastąpi powrót do wcześniej ustawionego programu. Przerwanie funkcji TA: Jeżeli chcemy przerwać aktualnie nadawanie informacji o ruchu, należy na krótko nacisnąć przycisk REC/TA • COPY. Uwaga: jeżeli nie jest odbierana żadna informacja drogowa, na wyświetlaczu ukaże się na chwilę wskaźnik „LOST TP TA. Rozpocznie się nagrywanie aktualnej ścieżki na nośnik pamięci USB (W wyświetlaczu pojawia się REC >>>>). Uwaga: W przypadku płyt CD MP3 stan kopiowania jest wyświetlany w postaci wskaźnika procentowego. W przypadku płyt CD audio nagranie jest wykonywane w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu nagrania w przypadku płyt CD MP3 na wyświetlaczu ukazuje się jest wskaźnik „100% “ a w przypadku płyt CD audio wskaźnik „REC “. Uwaga: Możliwe jest nagrywanie tylko aktualnej ścieżki (ni można nagrać całej płyty CD). Aby nagrać na nośniku USB następną ścieżkę, należy postępować wg opisu. W niskim przedziale głośności przy użyciu funkcji IX-BASS poszerza się obraz dźwięku. B) Tryb radia: PTY wybór rodzaju programu Niektóre stacje FM oprócz nazwy przekazują również informacje na temat typu emitowanych przez nie programów. Wasz odbiornik samochodowy może pokazywać te informacje na swoim wyświetlaczu. : SPORT NEWS POP CLASSICS Za pomocą funkcji PTY możemy wybrać stację nadającą pożądany przez nas typ programu. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę wskaźnik „PTY SEEK“. [. . . ] Urządzenie Nastąpiło zakłócenie Wyjmij i włóż z powrotem nie działa mikrokomputera przez płytę CD. Aby zapewnić czystość płyty, nie należy dotykać jej powierzchni. € • Nie naklejać na płytach CD żadnych naklejek, ani taśm klejących. Nie wystawiać płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła jak rury grzewcze oraz nie pozostawiać ich w samochodzie, jeżeli pojazd jest parkowany w miejscu nasłonecznionym, ponieważ powoduje to znaczny wzrost temperatury. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CLATRONIC AR 736

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CLATRONIC AR 736.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag