Instrukcja obsługi CHICCO HOOPLA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CHICCO HOOPLA. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CHICCO HOOPLA będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CHICCO HOOPLA


CHICCO HOOPLA : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3860 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CHICCO HOOPLA

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] €OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozosta wiaj dziecka w leżaczku bez opieki. € OSTRZEŻENIE: Nie używać leżacz ka, jeżeli dziecko potrafi samodzielnie siedzieć, turlać się lub wstawać podpierając się na rękach, kolanach i stopach. € STRZEŻENIE: Ten leżaczek nie O jest przeznaczony na miejsce dłuższego snu dziecka. € ależy zawsze używać pasów zaN bezpieczających kiedy dziecko znajduje się na leżaczku; w razie potrzeby uregulować ich długość przy użyciu odpowiednich regulatorów. [. . . ] W razie stwierdzenia uszkodzeń, przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. € eżeli leżaczek nie jest używany, J przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. P • zynności związane z czyszczeniem i konserwacją muszą być wyC konywane tylko przez osobę dorosłą. € Okresowo sprawdzać leżaczek pod kątem ewentualnych pęknięć, uszkodzeń lub brakujących części: Nie używać leżaczka, jeżeli jakikolwiek jego element został uszkodzony, urwany lub zagubiony. • odczas prania stosować się do instrukcji podanych na wszywce P produktu. Prać ręcznie w zimnej wodzie Nie używać wybielaczy Nie suszyć mechanicznie Nie prasować Nie czyścić chemicznie • o każdym praniu sprawdzić wytrzymałość tkaniny oraz szwów. p • ystawianie produktu na długotrwałe działanie promieni słoneczW nych może spowodować odbarwienie tkaniny. ELEMENTY SKŁADOWE A – Stelaż B – Nóżki B1 – Gumowa podkładka przeciwpoślizgowa B2 – Przyciski do rozkładania/składania C – Siedzisko D – Materacyk redukcyjny DD – Zagłówek E – Drążek na zabawki F - Pierścień przesuwny G - Zabawki* H - Otwory do mocowania pałąka z zabawkami I -Uchwyty z tkaniny L - Pasy zabezpieczające M – Sprzączki N- Widełki O- Pierścień do regulacji pasa bezpieczeństwa P- Przyciski do regulacji nachylenia Q- Zatrzaski R - Otwór w siedzisku MONTAŻ Zakupiony leżaczek jest już zmontowany. Aby rozpocząć jego użytkowanie należy wykonać następujące czynności: 1. ozłożyć leżaczek pociągając ku górze siedzisko (rysunek 1), aż R będzie słychać charakterystyczny dźwięk oznaczający prawidłowe rozłożenie produktu. by wyregulować stopień nachylenia oparcia z pozycji wyższej A na bardziej nachyloną, chwycić dwa boczne przyciski (rysunek 3) i pociągnąć je do góry, przytrzymując je wciśnięte; wybrać żądane nachylenie spośród 4 możliwych pozycji. Czynność można wykonać także, gdy dziecko znajduje się na leżaczku. oSTRZEŻENIE: Podczas regulacji nachylenia oparcia należy zawsze przytrzymywać oparcie ręką. Aby zmniejszyć nachylenie oparcia, można po prostu pociągnąć oparcie do góry (rysunek 4-5). OSTRZEŻENIE: Zawsze sprawdzać przed użytkowaniem, czy oparcie jest prawidłowo zablokowane. OSTRZEŻENIE: Uchwyty transportowe (I), jeżeli nie są używane należy zamocować z tyłu oparcia używając pasków z rzepami. eżaczka można używać w pozycji stabilnej nieruchomej lub jako L bujaczka: • ozycja stabilna: obrócić obie przednie nogi B w prawo, aż dolna P część nogi dotknie ziemi (rysunek 6); • ujaczek: obrócić przednie nogi B w drugą stronę (w lewo), tak aby B noga nie dotykała ziemi (rysunek 7). Możliwe jest złożenie leżaczka podczas jego przenoszenia/przewożenia. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wolno składać leżaczka, gdy znajduje się na nim dziecko. by złożyć leżaczek, nacisnąć równocześnie 2 przyciski znajdująA ce się po wewnętrznej stronie przednich nóg (rysunek 8). by ponownie rozłożyć leżaczek, wystarczy pociągnąć siedzisko A do góry (rysunek 9), aż będzie słychać charakterystyczny dźwięk informujący o prawidłowym otwarciu. rzy pierwszym użyciu pasy zabezpieczające są już zapięte (ryP sunek 10). [. . . ] • ystawianie produktu na długoW trwałe działanie promieni słonecznych może spowodować odbarwienie tkaniny. Po długim pozostawieniu w wysokiej temperaturze, przed użyciem produktu odczekać kilka minut. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego założenia pasów przytrzymujących dziecko (w celu użycia produktu jako leżaczka), trzeba powtórzyć w odwrotnej kolejności czynności opisane wcześniej. GWARANCJA Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CHICCO HOOPLA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CHICCO HOOPLA.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag