Instrukcja obsługi CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV


CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (5380 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] musi zostać oddany do najbliższego punktu zbiórki i utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja musi być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu śmieci. Aby uzyskać dokładne informacje na temat postępowania w sprawie tego typu śmieci proszę skontaktować, się z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Środowiska lub z Zakładem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub też ze sklepem w którym sprzęt został zakupiony. Wtyczka zasilania powinna pozostać łatwo dostępna także po zainstalowaniu urządzenia. [. . . ] - W przypadku braku prądu zaleca się nie otwierać drzwi lodówki. Podczas funkcjonowania, lodówka wydaje dźwięki całkowicie normalne, które możecie usłyszeć, takie jak: lekki WARKOT, BULGOT, SZELEST i ŚWIST, a także lekki TRZASK lub STUK. Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie powinny być zasłonięte. OSTRZEŻENIE: Nie używaj przyrządów mechanicznych lub innych sposobów innych, niż zalecane przez producenta, do przyspieszenia procesu odmrażania. OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz przedziałów przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta. Nie zmieniać wtyczki, ani też nie używać adapterów lub przedłużaczy. Jeśli, mimo wykonania wszystkich czynności w sposób zgodny z instrukcją, urządzenie nie przestaje wydawać drażniącego dźwięku innego niż ten związany ze zwykłym funkcjonowaniem, prosimy o kontakt z serwisem. 15 PL KONSERWACJA Prawidłowa konserwacja urządzenia gwarantuje długi okres jego eksploatacji. pamiętajcie o odłączeniu od źródła prądu przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności. PRZECHOWYWANIE I ZAMRAŻANIE Aby lepiej zachować zapach, właściwości odżywcze i świeżość zaleca się umieścić żywność w lodówce według poniższego schematu, pamiętając o zawinięciu jej w folię aluminiową lub o włożeniu do plastikowych woreczków, bądź też o umieszczeniu jej w odpowiednio zamykane pojemniki. REMOVE THE UNDERLINE STREFA LODÓWKI TOTAL NO FROST Czyszczenie Zaleca się, okresowo, z zewnątrz wymyć urządzenie miękką szmatką, a wewnątrz roztworem sody oczyszczonej. Na środkowej ściance, w głębi, lodówki znajduje się otwór odpływowy wody, którego nie należy zatykać, a okresowo czyścić. Rozmrażanie W przypadku produktów bez technologii NO FROST zaleca się ich odmrażanie za każdym razem, gdy uformuje się gruba warstwa szronu. Aby przyspieszyć proces odmrażania, pozostaw drzwi otwarte i wyłącz urządzenie. Do usuwania lodu z elementów wewnętrznych nie używaj ostrych lub mechanicznych narzędzi (noże, nożyczki lub inne metody nie zalecane przez producenta), aby nie uszkodzić obwodu chłodzącego. UWAGA: Obecność szronu na tylnej ściance komory chłodziarki jest normalna jeśli nie jest zbyt duża. Wymiana żarówki W celu wymiany żarówki wewnątrz komory lodówki należy: Ustawić termostaty na pozycji “ 0 ” i w y c i ą g n ą ć w t y c z kę z gniazdka prądu. zdjąć przeźroczystą obudowę zabezpieczającą rozszerzając skrzydełka płaskim śrubokrętem i pociągając ku górze. PRZEDZIAŁ ZAMRAŻARKI: W przedziałach można przechowywać zamrożoną żywność przez okres około jednego miesiąca. 2-3 MIESIĘCY 4-6 MIESIĘCY 6-8 MIESIĘCY 10 - 12 MIESIĘCY Odkręcić żarówkę i założyć kompatybilną , o takiej samej mocy. [. . . ] Jeśli diody LED nie działają prawidłowo, skontaktuj się z serwisem. - Aby wyjąć żarówkę, wykonaj instrukcje umieszczone w danych technicznych produktu lub w tym podręczniku. Jeśli będzie dalej problem miał mieć miejsce należy powiadomić serwis techniczny wskazując symbol urządzenia i kompletny numer części, który znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. Dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo jim nebyly dány pokyny ohledně používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANDY CKBC3150E/1 & CKBC 3150 E,MV.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag