Instrukcja obsługi CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400


CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (5854 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. € Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłej osoby. € Włączone lub stygnące żelazko wraz z przewodem należy przechowywać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat. € Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia . [. . . ] Ustawienie temperatury Wkład odkamieniający Twardość Woda twarda Woda średnia Woda miękka Aby znacząco ograniczyć osadzanie się kamienia w stacji parowej, zaleca się wymianę filtra: Co każde 10 napełnień zbiornika Co każde 20 napełnień zbiornika Co każde 40 napełnień zbiornika W celu zapewnienia najlepszych efektów zaleca się stosowania wkładu z naszego asortymentu o numerze EDC06. Obrócić pokrętło wyboru temperatury w prawo na maksymalną wartość (B). Następnie wybrać na panelu sterowania żądany poziom pary – niski, średni lub wysoki. PL żelazko z generatorem pary na desce do prasowania lub na stabilnej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę, na tej samej wysokości co deska do prasowania. Wyjąć zbiornik na wodę, chwytając zagłębienie pod spodem i lekko odciągając go od podstawy urządzenia (A). Wyjąć wkład zapobiegający osadzaniu się kamienia i zanurzyć w wodzie na ponad jedną minutę (B). Pierwszym włączeniu może być wyczuwalny zapach, który potem stopniowo zanika. Po zapaleniu się kontrolki temperatury stacja parowa zacznie się nagrzewać. Aby uzyskać parę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk pary przez około jedną minutę. Należy wyprasować stary ręcznik, aby pozostałości wewnątrz żelazka nie znalazły się na praniu. W razie potrzeby można przetrzeć stopę żelazka lekko wilgotną szmatką. Zaleca się jednak stosowanie wody destylowanej lub mieszanki wody destylowanej i wodociągowej w proporcji 50:50. Opróżnić zbiornik na wodę, aby wypłukać wszelki cząstki, które mogły pozostać po procesie produkcyjnym. Zbiornik na wodę należy zawsze napełniać zimną wodą do poziomu MAX (A). Zaleca się jednak stosowanie wody destylowanej lub mieszanki wody destylowanej i wodociągowej w proporcji 50:50. Należy odczekać od jednej do dwóch minut, aż zaświeci się kontrolka pary. Jeśli zapali się kontrolka niskiego poziomu wody (A) (następnie rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe), należy napełnić zbiornik na wodę. Po napełnieniu zbiornika wodą należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania (B) przez około 6 sekund. Należy zużyć parę przed zwolnieniem przycisku i odłożeniem żelazka na podpórkę w podstawie. Aby wyłączyć żelazko, należy nacisnąć i przez chwilę przytrzymać przycisk zasilania, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W przypadku pozostawienia włączonego żelazka wyłączy się ono samoczynnie po upływie 10 minut. Gdy żelazko jest chłodne, należy opróżnić zbiornik na wodę. [. . . ] Tkaniny mogły nie zostać dokładnie wypłukane lub odzież jest nowa i nie została wyprana przed prasowaniem. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CALOR DW5155D1 FOCUS FASHION MICRO 400.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag