Instrukcja obsługi BOSCH TDS6150

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH TDS6150. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH TDS6150 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH TDS6150


BOSCH TDS6150 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (13067 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH TDS6150

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace i naprawy urządzenia np. Wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez wykwaliikowanego pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach izycznych, sensorycznych oraz umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub jeśli zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane na temat sposobu korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały ryzyko z tym związane. [. . . ] • Uważaj by kabel nie dotykał podstawy żelazka kiedy jest ono rozgrzane. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawa z dnia 11 września 2015 r. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Oszczędzanie energii W przypadku wyboru trybu oszczędnego, można oszczędzać energię i osiągnąć dobre rezultaty podczas prasowania większości rodzajów ubrań. Aby przywrócić standardowe zużycie energii, należy ponownie wcisną przycisk „Eco”. Zwykłe ustawienie zużycia energii jest zalecane tylko przy prasowaniu grubych i mocno pogniecionych tkanin. Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię: • W przypadku używania suszarki bębnowej przed prasowaniem, zalecane jest włączenie w suszarce programu „suszenie przed prasowaniem” - „iron dry’. € Należy starać się prasować tkaniny, gdy są jeszcze wilgotne i obniżyć ustawienie pary w żelazku. € Najbardziej wydajną metodą prasowania z funkcją pary jest wykorzystywanie tej funkcji z wydmuchem pary w kierunku do przodu (para przenika przez materiał nadając mu puszystość) oraz bez pary w kierunku do tyłu (utrwalanie efektu). Funkcja wyłączania automatycznego 3x Dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu oszczędzania energii, urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie 8 minut nieaktywności. Będzie słychać trzy sygnały dźwiękowe, a kontrolki (1, 2, 3) zaczną migać. 1 Aby ponownie włączyć stację pary, należy znów nacisnąć przycisk uwalniania pary (13). 114 BOSCH * W zależności od modelu Calc’nClean Easy Czyszczenie i konserwacja 1. Usuwanie osadu Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wskaźnik, który informuje o konieczności usunięcia cząstek kamienia z komory wytwarzania pary. Kiedy wskaźnik się włączy, wyemitowane zostaną trzy sygnały dźwiękowe oraz zacznie migać lampka Calc’nClean (1), wskazująca, że należy przeprowadzić odkamienianie. [. . . ] Do czyszczenia stopy żelazka nigdy nie używać szorstkiej gąbki ani środków chemicznych. Jeżeli stacja pary jest wyposażona w system blokady żelazka (10*), zblokować urządzenie. Przechowywać przewód doprowadzający parę (4) oraz kabel zasilający (5) na dedykowanych uchwytach (6). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH TDS6150

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH TDS6150.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag