Instrukcja obsługi BOSCH AMW 10 HS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH AMW 10 HS. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH AMW 10 HS będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH AMW 10 HS


BOSCH AMW 10 HS : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (5669 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH AMW 10 HS

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z sekatorami do żywopłotów Należy zachować bezpieczną odległość wszystkich części ciała od noży. Nie należy próbować usuwać odpadów ogrodowych spomiędzy noży ani przytrzymywać gałęzi przeznaczonych do cięcia przy włączonym silniku. Zablokowane odpady ogrodowe wolno usuwać dopiero po wyłączeniu narzędzia ogrodowego i wyjęciu wtyczki z gniazda. Moment nieuwagi przy użyciu sekatora może doprowadzić do poważnych urazów ciała. [. . . ] Nie wolno udostępniać sekatora do użytkowania dzieciom, a także osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika podobnych narzędzi. Nieużywany sekator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy mocno w obydwu rękach i zadbać stabilną pozycję pracy. Przed odłożeniem elektronarzędzia należy odczekać aż do momentu, gdy znajduje się ono w bezruchu. Podczas pracy urządzenia w jego obrębie, w odległości 3 metrów nie mogą znajdować się żadne osoby postronne i zwierzęta. Osoba obsługująca urządzenie odpowiedzialna jest za osoby trzecie znajdujące się w pobliżu. Book Page 46 Monday, June 25, 2012 4:15 PM 46 | Polski Nie wolno udostępniać sekatora do żywopłotu do użytku dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika podobnych narzędzi. Nie wolno nigdy ciąć żywopłotu, jeżeli w bezpośredniej bliskości znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta domowe. Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie i mieniu, wyrządzone innym osobom. Podczas pracy należy zawsze zakładać stabilne obuwie robocze i długie spodnie. zaleca się użycie stabilnego antypoślizgowego obuwia roboczego i okularów ochronnych. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, gdyż mogłyby zostać ujęte przez poruszające się części. Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadać żywopłot i usunąć z niego wszystkie druty i inne przedmioty. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny noży, śrub i innych elementów mechanizmu tnącego pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia. Nie należy nigdy pracować z uszkodzonym lub silnie zużytym mechanizmem tnącym. Należy być dobrze zorientowanym w obsłudze sekatora do żywopłotu, aby w krytycznej sytuacji móc go szybko zatrzymać. [. . . ] Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia ogrodowego. , PT-LG/ENS, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Montaż i praca Planowane działanie Zakres dostawy Obracanie i ustawianie listwy tnącej w pozycji roboczej Montaż przystawki wielofunkcyjnej Ustawianie kąta pracy Wskazówki robocze Przechowywanie Rysunek 1 2 3 4 5 6 Lokalizacja usterek Symptomy Silnik pracuje, noże zatrzymują się Noże mocno się nagrzewają Możliwa przyczyna Przystawka wielofunkcyjna nie jest właściwie przyłączona do jednostki napędowej Tępy nóż Wyszczerbiony nóż Za duże tarcie z powodu niedostatecznego nasmarowania Usunięcie usterki Skontrolować montaż Oddać listwę tnącą do ostrzenia Skontrolować stan listwy tnącej Spryskać olejem smarującym (1 609 200 399) Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne www. Com Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej narzędzia ogrodowego. Tylko dla państw należących do UE: Zgodnie z europejską wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2002/96/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia narzędzia elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH AMW 10 HS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH AMW 10 HS.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag