Instrukcja obsługi BOSCH AKE 45 S

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH AKE 45 S. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH AKE 45 S będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH AKE 45 S


BOSCH AKE 45 S : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (11671 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH AKE 45 S

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ς När elverktyg används med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt. ς Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada. ς Se till att du står stadigt och använd kedjesågen endast när du står på ett fast, säkert och plant underlag. [. . . ] Smarowany jest automatycznie podczas pracy olejem konserwującym, wyciekającym z dyszy olejowej 23. Aby napełnić zbiornik olejowy należy postępować w następujący sposób: – Ustawić pilarkę łańcuchową na odpowiednim podłożu w taki sposób, aby zamknięcie zbiornika olejowego 4 znajdowało się na górze. € Należy zwrócić szczególną uwagę, by do zbiornika oleju nie przedostały się żadne zanieczyszczenia. Wskazówka: Ważna wskazówka: Aby umożliwić wymianę powietrza pomiędzy zbiornikiem oleju i otoczeniem, przy zakrętce zbiornika znajdują się niewielkie kanaliki. Aby uniknąć wycieku oleju, nieużywaną pilarkę łańcuchową należy odstawiać zawsze w pozycji poziomej, z zamknięciem zbiornika olejowego 4 skierowanym ku górze. Wskazówka: Aby uniknąć uszkodzenia piły, należy stosować tylko i wyłącznie olej konserwujący (najlepiej ulegający biodegradacji). Nie wolno w żadnym wypadku stosować olejów odzyskanych lub spracowanych. B i E) (AKE 30/35/40) Naprężenie łańcucha należy kontrolować przed przystąpieniem do pracy, po rozpoczęciu pracy i podczas pracy (regularnie co 10 minut). W szczególności w przypadku nowych pilarek trzeba się liczyć z tym, iż łańcuch się będzie początkowo nadmiernie rozciągał. Żywotność łańcucha pilarki zależy w dużym stopniu od jego naprężenia i częstotliwości smarowania. Nie należy napinać łańcucha, jeżeli jest on mocno rozgrzany, gdyż po ochłodzeniu skurczy się i będzie zbyt ciasno leżał na prowadnicy. € Zwolnić nakrętkę mocującą 26, obracając nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegra (ok. Ten ruch obrotowy popycha trzpień 25, a wraz z nim nałożyć prowadnicę 10 do przodu. € Właściwe naprężenie łańcucha 9 zostało osiągnięte, gdy mniej więcej w połowie można go unieść o ok. Łańcuch należy pociągać jedną ręką, wykorzystując jedynie ciężar własny piły. € W razie, gdy łańcuch piły 9 jest zbyt mocno napięty, żrubę napinania łańcucha 27 należy nieco przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. na zakończenie należy ponownie skontrolować naprężenie łańcucha. W razie potrzeby, należy wyjustować łańcuch, postępując zgodnie z opisem. – Dociągnąć nakrętkę mocującą 26 za pomocą klucza narzędziowego. Praca urządzenia Włączenie  Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci!Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać również do sieci 220 V. [. . . ] Pri stínaní stromu na svahu by sa mala osoba obsluhujúca reťazovú pílu zdržiavať v teréne nad stínaným stromom, pretože po páde sa strom pravdepodobne skotúľa alebo zošmykne dole svahom. Tie konáre, ktoré sú z nejakého dôvodu pod napätím, treba odrezávať zdola smerom hore, aby ste zamedzili zablokovaniu reťazovej píly. Aby ste si zachovali úplnú kontrolu v okamihu „prepílenia“ ku koncu rezu redukujte prítlak, ale bez toho, aby ste uvoľnili pevné držanie reťazovej píly za obe rukoväte. Dávajte pozor na to, aby ste reťazovú pílu odkladali vždy vo vodorovnej polohe tak, aby sa nádržka na olej 4 nachádzala hore. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH AKE 45 S

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH AKE 45 S.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag