Instrukcja obsługi ARCHOS 50 POWER

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ARCHOS 50 POWER. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ARCHOS 50 POWER będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ARCHOS 50 POWER


ARCHOS 50 POWER : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4139 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ARCHOS 50 POWER

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować awarię urządzenia. 130 Opis telefonu 1 Wejście słuchawkowe 2 Głośnik telefonu 3 Czujnik światła 4 Kamera przednia 5 Przyciski regulacji głośności 6 Przycisk zasilania 1 3 2 4 5 6 Polski 131 Opis telefonu 7 Kamera 8 Latarka 9 Gniazdo na kartę 10 Mikrofon 11 Port micro USB 7 8 9 10 11 132 Przycisk zasilania: Gdy urządzenie jest wyłączone: przytrzymaj, aby włączyć. Gdy urządzenie jest włączone: naciśnij, aby wyłączyć ekran, przytrzymaj, aby wyświetlić opcje. [. . . ] Ekran główny: Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego, przytrzymaj, aby przejść do Google Now. Ostatnio otwierane aplikacje: Naciśnij, aby wyświetlić ostatnie aplikacje. port micro USB: Podłącz otrzymany w zestawie kabel w celu naładowania urządzenia lub podłączenia go do komputera. Wejście słuchawkowe: Podłącz otrzymane w zestawie słuchawki umożliwiające rozmawianie przez telefon bez trzymania go przy uchu. Gdy jest ciemno, możesz uaktywnić lampę błyskową za pomocą szybkich ustawień i posługiwać się urządzeniem jak latarką. Czujnik światła wyłącza ekran, gdy w trakcie rozmowy urządzenie znajduje się przy uchu. 133 Polski Pierwsze uruchomienie Wkładanie karty SIM i karty Micro-SD Gdy rozpakujesz opakowanie z telefonem komórkowym: 1. Umieść kieszeń z powrotem w odpowiednim położeniu i wepchnij ją do środka, aby ją zamknąć. 4G/3G/2G 4G/3G/2G Kartę micro-SD 1 2 3 Kartę SIM i kartę micro-SD należy wkładać dokładnie tak, jak jest pokazane na ilustracji, aby nie uszkodzić gniazda ani karty. przycisk Menu , a następnie „Sync Po utworzeniu konta uzyskasz dostęp now” (synchronizuj teraz). Dzięki temu do Play Store, poczty Gmail, usługi będziesz mógł/mogła odzyskać swoje Spotkania Google, aplikacji Mapy dane w przypadku utraty urządzenia Google i wielu innych. W przypadku dodania Synchronizacja danych konta Google na nowym urządzeniu, Aby zapisać informacje, należy je zastosowane zostaną wszystkie uprzednio zsynchronizować. Można zostać zaimportowane, a następnie również zsynchronizować listę potwierdź polecenie. W menu importowania i eksportowania kontaktów, wybierz Polski 141 Wskazówki i porady dotyczące systemu AndroidTM Przenoszenie elementu z ekranu głównego: Dotknij i przytrzymaj palec na wybranym elemencie aż do wyświetlenia linii pozycjonowania, a następnie przesuń ikonę w wybrane miejsce i zwolnij ją. usuwanie elementu z ekranu głównego: Dotknij i przytrzymaj wybrany element , przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania. Usuwanie elementu: Na ekranie wszystkich aplikacji dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania. 142 Tworzenie folderów aplikacji: Upuść ikonę jednej aplikacji nad kolejną na ekranie głównym, aby je połączyć. Po ustawieniu blokady zablokowany ekran będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego. [. . . ] Po ustawieniu blokady zablokowany ekran będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego. Polski 143 Rozwiązywanie problemów Telefon zawiesił się lub nie można go uruchomić Naładuj urządzenie. Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetlany jest komunikat o braku dostępnych usług Spróbuj połączyć się z innego miejsca. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ARCHOS 50 POWER

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ARCHOS 50 POWER.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag