Instrukcja obsługi ARCHOS 45B NEON

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ARCHOS 45B NEON. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ARCHOS 45B NEON będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ARCHOS 45B NEON


ARCHOS 45B NEON : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (9275 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ARCHOS 45B NEON

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Wkładanie karty SIM Kartę SIM należy wsunąć do gniazda 1 lub 2 skierowaną złotymi stykami do dołu. Wkładanie karty pamięci Kartę pamięci należy skierować w dół i wsunąć do gniazda 3. Z powrotem załóż klapkę, pamiętając, że przy jej mocowaniu powinien być słyszalny odgłos kliknięcia. [. . . ] Wskazówka: Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. Korzystanie z kreatora Po pierwszym uruchomieniu urządzenia ARCHOS kreator instalacji pomoże ci skonfigurować najważniejsze ustawienia: -- Język -- Data i godzina -- Połączenie Wi-Fi -- Opcje usług lokalizacyjnych Wyłączanie urządzenia Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie wybierz opcję Power off > OK (wyłącz urządzenie > OK). Wycisz Wibracje Dźwięk Ekran dotykowy: Dotknięcie: jednokrotne dotknięcie umożliwia dokonanie wyboru lub uruchomienie menu, opcji bądź aplikacji. Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij wybrany element i przytrzymaj przez czas dłuższy niż 2 sekundy. Szybkie przesunięcie palcem po ekranie: umożliwia szybkie przewijanie w górę, w dół, w lewo lub w prawo oraz przechodzenie pomiędzy listami lub ekranami. Dosuwanie/rozsuwanie palców: umieść dwa palce w pewnej odległości od siebie, a następnie „uszczypnij” ekran. Wskazówka: Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, przejdzie ono w tryb czuwania. Aby uruchomić urządzenie znajdujące się w stanie hibernacji, naciśnij przycisk zasilania. Aby ustawić czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb czuwania, skorzystaj z następującej ścieżki: ustawienia > wyświetlacz > hibernacja. Zaznacz kontakty, które mają zostać zaimportowane, a następnie PL potwierdź polecenie. Wybierz ikonę innej aplikacji i przesuń ją w prawo, aby utworzyć trzeci ekran główny. Przesuń wybrane aplikacje w lewo lub w prawo, aby je zamknąć. Przenoszenie elementu z ekranu głównego: Dotknij i przytrzymaj palec na wybranym elemencie aż do wyświetlenia linii pozycjonowania, a następnie przesuń ikonę w wybrane miejsce i zwolnij ją. usuwanie elementu z ekranu głównego: Dotknij i przytrzymaj wybrany element , przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania. Usuwanie elementu: Na ekranie wszystkich aplikacji dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania. Indd 142 06/11/2014 18:23:15 oidTM Tworzenie folderów aplikacji: Upuść ikonę jednej aplikacji nad kolejną na ekranie głównym, aby je połączyć. Po ustawieniu blokady zablokowany ekran będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego. Indd 143 06/11/2014 18:23:15 Rozwiązywanie problemów Telefon zawiesił się lub nie można go uruchomić Sprawdź styki akumulatora, wyjmij i włóż akumulator, a następnie ponownie uruchom telefon. [. . . ] Po ustawieniu blokady zablokowany ekran będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego. Indd 143 06/11/2014 18:23:15 Rozwiązywanie problemów Telefon zawiesił się lub nie można go uruchomić Sprawdź styki akumulatora, wyjmij i włóż akumulator, a następnie ponownie uruchom telefon. Sprawdź stan naładowania akumulatora i podłącz urządzenie do ładowarki przynajmniej na 20 minut. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ARCHOS 45B NEON

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ARCHOS 45B NEON.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag