Instrukcja obsługi ALPINE ILX-702D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ALPINE ILX-702D. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ALPINE ILX-702D będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ALPINE ILX-702D


ALPINE ILX-702D : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (24344 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ALPINE ILX-702D

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Kablar och anslutningar i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och liknande kritiska platser kan vara mycket farligt. Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk kunskap och erfarenhet. Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan tränga in och ställa till skador. Du kan får väganvisningar, ringa samtal, skicka och ta emot meddelanden och lyssna på musik, och samtidigt hålla fokus på vägen. [. . . ] 4-PL Przycisk (NAV) Dla X902D/X802D-U/INE-W710D: Przechodzi do ekranu mapy nawigacyjnej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez przynajmniej 2 sekundy, aby zmienić ekran na trasę Do domu. (Jeśli nie ustawiono jeszcze pozycji Do domu, pojawi się ekran ustawień pozycji Do domu). Przycisk / Naciśnij, aby wyszukiwać stacje w górę/w dół w trybie radio lub przełączyć ścieżkę, rozdział itp. Zdalny czujnik Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku czujnika zdalnego sterowania z odległości nie większej niż 2 metry. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez przynajmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie. Przełączanie ekranu źródeł audio na dedykowany ekran Możesz przełączać ekran źródeł audio na dedykowany ekran, dotykając ikony w jednym z czterech krawędzi ekranu lub przesuwając palcem w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. 5-PL ALPINE X902D/X802D-U/INE-W710D/i902D/iLX-702D 68-34732Z07-A (PL) Instrukcja obsługi Funkcja Ulubione Funkcja Ulubione Urządzenie umożliwia łatwe przywoływanie funkcji na ekranie Ulubione dzięki rejestracji często używanych elementów, takich jak źródło audio, funkcja wyszukiwania nawigacji itp. Można z łatwością przywołać którykolwiek z tych elementów. Element rejestrowany w funkcji Ulubione Wskazuje położenie aktualnie wyświetlanego ekranu Ulubione Przesuwaj palcem w lewo i w prawo, by zmieniać strony. W lewym górnym obszarze ikony rejestracji pojawi się pole wyboru i przejdzie ona w tryb edycji. Wyświetlone zostają elementy (kategorie), które mają zostać dodane. Edycja została zakończona i ekran przełączy się na ekran Ulubione. Pobierz a jednostki systemem skontakto W zależn Alpine Co 7 1 2 3 4 5 Ur Na Na Dotknij wybrany element, który ma zostać dodany (kategoria). € Jeśli podczas edycji dotkniesz [ ] (Anuluj), ekran przełączy się na poprzedni ekran Ulubione. Zos Do Zos Wy Wy 6-PL ALPINE X902D/X802D-U/INE-W710D/i902D/iLX-702D 68-34732Z07-A (PL) Instrukcja obsługi Android Auto (opcja) Android Auto (opcja) Android Auto ma na celu ułatwienie korzystania z aplikacji na telefonie podczas podróży. Można nawigować przy pomocy Map Google, słuchać list odtwarzania lub podcastów z ulubionych aplikacji i wiele innych. € Szczegółowe informacje na temat obsługi aplikacji Android Auto zawarto w rozdziale „Android Auto” w instrukcji obsługi (CD-ROM). Instrukcja obsługi Apple CarPlay (opcja) niać Apple CarPlay (opcja) Apple CarPlay to inteligentny, bezpieczny sposób na używanie telefonu iPhone w samochodzie. Apple CarPlay pozwala na wykonywanie wielu operacji na telefonie iPhone podczas jazdy samochodem z poziomu ekranu jednostki. Można sprawdzać trasę, wykonywać połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości, słuchać muzyki, nadal skupiając się na trasie i prowadzeniu pojazdu. Naciśnij przycisk lub VOICE, aby aktywować funkcję Siri w telefonie iPhone. [. . . ] Nowa trasa Wybierz miejsce docelowe, wprowadzając jego adres lub współrzędne albo wybierając miejsce, zapisaną lokalizację lub zapisaną trasę. Można również przeglądać ostatnie miejsca docelowe w historii. Jeśli dostępne jest połączenie z Internetem, opcja wyszukiwania online może dodatkowo pomóc wyszukać miejsce docelowe. Ch tego oc u Informacja Umożliwia dostęp do dodatkowych informacji i sprawdzenie informacji związanych z nawigacją. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ALPINE ILX-702D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ALPINE ILX-702D.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag